سهراب حاجی عیدی

حراست-راننده و...


پروفایل
سن: 25 سال مرد
ارتباط
09212373824 s.hajieydi@proshat-europe.com

تحصیلات

# رشته تحصیلی دانشگاه شهر شروع پایان
1 صنایع شیمیایی ---- گرگان 1386 1389

توانایی ها

# کیفیت موضوع
1 برق ساختمان
2 تعمیرات موتور سیکلت

سوابق شغلی

# موضوع شرکت شهر شروع پایان
1 انبار دار - امور ثبتی و بانکی تجارت اندیشان پروشات تهران 1393 تاکنون
2 نگهبان شعبه ی دولت بانک گردشگری تهران 1392 1393

زبان ها

# زبان خواندن نوشتن مکالمه
1 انگلیسی
ترجیحا ساعت کاری در روز باشد 7 الی 18 ....وضعیت تاهل این جانب نامزد میباشد